Zorgnetwerk Diagnose Onbekend

Diagnoseonbekend.nl is een overzichtswebsite voor verwijzers van kinderen of volwassenen bij wie een diagnose uitblijft, ondanks een uitgebreide diagnostische zoektocht. Het overzicht wijst verwijzers in de goede richting binnen het netwerk van zorgverleners met expertise op dit gebied.

Verwijzers zijn alle medici die rechtstreeks kunnen verwijzen naar of vanuit de tweedelijnszorg, zoals: huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen, AVG, (kinder-)psychiaters, internisten en overige medisch specialisten.

Lees meer