HomeZorgnetwerk Diagnose OnbekendReinier de Graaf Gasthuis - Polikliniek Ontwikk...

Reinier de Graaf Gasthuis - Polikliniek OntwikkelingsAchterstand (POA)

Diagnostische polikliniek
Kinderen
Genetica
Kindergeneeskunde
Kinderrevalidatie
Neurologie

De Polikliniek OntwikkelingsAchterstand (POA) is een diagnostische polikliniek gericht op kinderen met een cognitieve of gecombineerde ontwikkelingsstoornis, eventueel in combinatie met dysmorfe kenmerken.


Contactgegevens

Reinier de Graaf Gasthuis - Polikliniek OntwikkelingsAchterstand (POA)
Reinier de Graafweg 3-11
2625 GA Delft
Tel. poli/centrum: 015 - 260 36 90
Stuur een e-mail Website bekijken
Polikliniek OntwikkelingsAchterstand (POA) in het kort

De polikliniek is gericht op kinderen met:

 • het vermoeden van een anders verlopende motorische- en/of cognitieve ontwikkeling of een bewezen ontwikkelingsachterstand
 • (erfelijke) aangeboren aandoeningen
Verwijscriteria

De POA is gericht op diagnostiek bij en begeleiding van kinderen met ontwikkelingsachterstand en/of bijzondere kenmerken.

Het gaat daarbij bijoorbeeld om:

 • Kinderen waarbij de huisarts of jeugdarts niet direct een vermoeden heeft naar welk specialisme hij of zij moet verwijzen vanwege de complexiteit van de symptomen.
 • Kinderen die in een lokaal/perifeer ziekenhuis zijn onderzocht, maar er is nog geen diagnose vastgesteld.
 • Kinderen die in een Universitair Medisch Centrum zijn onderzocht, maar er is nog geen diagnose vastgesteld.
 • Kinderen die door één of meer andere medische disciplines en/of in meerdere ziekenhuizen zijn onderzocht, maar er is nog geen diagnose vastgesteld.
 • Kinderen waarbij er al een genetisch onderzoek is gedaan en er is nog geen diagnose vastgesteld.
 • Kinderen waarbij wel een (genetische) diagnose is gevonden, maar deze zo zeldzaam is dat er over de aandoening en behandeling weinig bekend is.

De POA is niet bedoeld voor kinderen ouder dan 17 jaar.

Aanmelden
 • Via ZorgDomein kunnen medische professionals, zoals huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen hun patiënten rechtstreeks naar het Reinier de Graaf verwijzen.
Werkwijze

Aanspreekpunt

Het aanspreekpunt voor ouders en verwijzers is Dr. A. P. M. (Annette) van den Elzen, Kinderarts met het aandachtsgebied Erfelijke en Aangeboren Aandoeningen (EAA). 

Verwijzers kunnen contact opnemen met de polikliniek:

Diagnostisch traject

Intake

Ouders/verzorgers krijgen het verzoek om het groeiboekje en alle eerder gedane (ontwikkelings-) onderzoeken, zoals een beoordeling van een kinderfysiotherapeut en/of een logopedist, mee te nemen naar de eerste afspraak.

Eerste afspraak

De Polikliniek Ontwikkelingsachterstand is een carrousel-poli waarbij de kinderrevalidatiearts, de neuroloog en de klinisch geneticus het kind zien, naast een (eerdere) beoordeling door kinderarts.

Na het POA-spreekuur volgt het Multidisciplinair Overleg (MDO) met het gehele team van zorgverleners. Het MDO stelt een diagnostisch plan en een behandelplan op. Het team volgt hierbij de NVK-richtlijn etiologische diagnostiek bij ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking (NVK 2018).

De kinderarts bespreekt vervolgens de bevindingen en het plan van aanpak met de ouders/verzorgers.

Na de diagnose

Als de onderzoeken een diagnose opleveren, bespreekt de kinderarts deze uitkomsten, het beleid en de adviezen met de ouders/verzorgers.

Zonder diagnose

Als de onderzoeken geen diagnose opleveren, volgt follow-up van ontwikkeling van het kind. Gezien snelle genetische ontwikkelingen, zal na 3-5 jaar genetische revisie plaatsvinden.

Team

Het POA-team bestaat uit de volgende disciplines:

 • Kinderarts
 • Neuroloog
 • Kinderrevalidatie-artsen (Revalidatiecentrum Basalt, locatie Delft) 
 • Klinisch geneticus (LUMC Leiden)

Voor meer informatie over het team: zie www.reinierdegraaf.nl

Missie en visie

Missie

Het POA-team streeft naar een zorgvuldige beoordeling met zo klein mogelijke belasting voor het kind tijdens het diagnostische proces. Bij de follow-up draagt het gehele POA-team zorg voor korte lijnen naar ouders en binnen het team.

Visie

Het POA-team streeft naar de beste kindgerichte zorg in goed overleg met de patiënt en ouders/verzorgers.

Expertisecentrum/ Wetenschappelijk onderzoek

De POA participeert regelmatig aan wetenschappelijk onderzoek.