HomeZorgnetwerk Diagnose OnbekendSpaarne Gasthuis - Kindergeneeskunde/Kinderneur...

Spaarne Gasthuis - Kindergeneeskunde/Kinderneurologie

Diagnostische polikliniek
Kinderen
Genetica
Kindergeneeskunde
Kinderneurologie
Kinderrevalidatie
GZ-psycholoog

De Polikliniek Kindergeneeskunde/Kinderneurologie is gericht op kinderen met een ontwikkelingsachterstand of (verdenking op) een syndromale aandoening of epilepsie.


Contactgegevens

Spaarne Gasthuis - Kindergeneeskunde/Kinderneurologie
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
Tel. algemeen: 023 - 224 00 00
Tel. poli/centrum: 023 - 224 00 70
Stuur een e-mail Website bekijken
Spaarne Gasthuis - Kindergeneeskunde/Kinderneurologie in het kort

De Polikliniek Kindergeneeskunde/Kinderneurologie is gericht op kinderen met een ontwikkelingsachterstand of (verdenking op) een syndromale aandoening of epilepsie.

Vroegdiagnostiek van ontwikkelingsstoornissen kan plaatsvinden met een “multidisciplinaire ontwikkelingsstraat” met diagnostiek in een dagopname voor kinderen tot 3 jaar.

Naast efficiënte multidisciplinaire diagnostiek streeft het team naar optimale begeleiding en ondersteuning van het kind met een ontwikkelingsachterstand en hun ouders.

Verwijscriteria

Kinderen met een ontwikkelingsachterstand of (verdenking op) een syndromale aandoening of epilepsie. Het gaat daarbij om:

  • Kinderen waarbij de huisarts of jeugdarts niet direct een vermoeden heeft naar welk specialisme hij of zij moet verwijzen vanwege de complexiteit van de symptomen.
  • Kinderen die in een ander ziekenhuis zijn onderzocht, maar er is nog geen diagnose vastgesteld.
  • Kinderen die door één of meer andere medische disciplines en/of in meerdere ziekenhuizen zijn onderzocht, maar er is nog geen diagnose vastgesteld.
  • Kinderen waarbij er al een genetisch onderzoek is gedaan en er is nog geen diagnose vastgesteld.

Ook kinderen waarbij na een uitgebreid diagnostisch traject geen diagnose is gevonden, kunnen worden (terug)verwezen voor multidisciplinaire begeleiding.

De polikliniek is niet bedoeld voor kinderen met psychiatrische aandoeningen (inclusief ADHD-spectrum, autismespectrumstoornis, etc.)

Aanmelden

Voor aanmelding is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of een medisch centrum elders nodig.

Via ZorgDomein kunnen medische professionals, zoals huisartsen, jeugdartsen en kinderartsen hun patiënten rechtstreeks naar het Spaarne Gasthuis verwijzen.

Werkwijze

Aanspreekpunt

Voor medisch inhoudelijk vragen zijn de kinderneurologen van de polikliniek bereikbaar voor verwijzers.

Ouders kunnen voor het maken van afspraken terecht bij de kinderpolikliniek.

Diagnostisch traject

Intake

Aan de hand van de individuele situatie van het kind bepaalt het team de werkwijze.

Eerste afspraak

Kinderen krijgen een vaste kinderarts-kinderneuroloog bij een poliklinisch bezoek. Voor meervoudig gehandicapte kinderen bestaat er een combinatie spreekuur van een kinderneuroloog en een revalidatiearts.

Kinderen tot 3 jaar kunnen voor diagnostiek terecht voor een dagopname. Hier vinden de diverse onderzoeken vanuit meerdere disciplines op 1 dag plaats.

Er zijn korte lijnen voor eventuele nadere diagnostiek met kinderneurologie, metabole ziekten en klinische genetica Amsterdam UMC (Polikliniek klinische genetica op locatie in Haarlem en Hoofddorp).

Vervolg

Bepaalde diagnostiek vindt plaats in een Academisch centrum (bijvoorbeeld voor een MRI onder narcose bij jonge kinderen of voor diagnostiek bij epilepsie naar SEIN).

Na de diagnose

Het team kijkt met het kind en ouders naar optimale ondersteuning en/of plaatsing op een KDV/ school.Het team werkt hierbij transmuraal samen met onder andere de jeugdgezondheidszorg, het Centrum voor Jeugd & Gezin, MEE en het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK).

Wanneer een diagnostisch traject in een academisch centrum heeft plaatsgevonden, komen de kinderen voor de multidisciplinaire begeleiding vaak weer terug in het Spaarne gasthuis. “Dichtbij wat kan, ver weg wat moet”.

Zonder diagnose

Kinderen waarbij na een uitgebreid diagnostisch traject geen diagnose is gevonden, kunnen worden (terug)verwezen voor multidisciplinaire begeleiding.

Ook zonder diagnose kijkt het team met het kind en ouders naar optimale ondersteuning en/of plaatsing op een KDV/ school. Zie ook Werkwijze

Team

Het team bestaat uit de volgende disciplines:

  • Kinderarts-kinderneurologen
  • Klinisch geneticus (Vanuit Amsterdam UMC, locatie VUMC)
  • Kinderrevalidatieartsen
  • Kinderfysiotherapeuten
  • Klinisch psychologen
  • Logopedisten

Lees meer over de teamleden op de website van het Spaarne Gasthuis.

Missie en visie

Missie

Snelle diagnostiek naar de mogelijke oorzaken van ontwikkelingsachterstand bij kinderen en multidisciplinaire begeleiding en ondersteuning bieden voor de kinderen en ouders. De polikliniek streeft naar zoveel mogelijk continuïteit voor het kind en de ouders.

Visie

Efficiënte diagnostiek door op één dag onderzoek te kunnen doen bij jonge kinderen met een achterstand (tot 3 jaar). Het team streeft naar korte lijnen met tertiaire, eerstelijns- en behandelcentra.

Expertisecentrum/ Wetenschappelijk onderzoek

De Polikliniek Kindergeneeskunde/Kinderneurologie participeert aan wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld een multicenter onderzoek naar de effectiviteit van antibiotica-profylaxe bij (Z)EMB-kinderen (SPIN).