HomeZorgnetwerk Diagnose OnbekendKiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland)

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland)

Diagnostische polikliniek
Kinderen
Kindergeneeskunde
Kinderneurologie

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost Nederland) is een diagnostisch centrum gericht op kinderen (tot 7 jaar) met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen (2 of meer ontwikkelingsdomeinen).


Contactgegevens

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland)
Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
Tel. algemeen: 088 - 708 53 15
Tel. poli/centrum: 088 - 708 53 15
Stuur een e-mail Website bekijken
KiECON in het kort

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland) is een samenwerkingsverband tussen de kinderartsen van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT Almelo en ZGT Hengelo) en het Medisch Spectrum Twente (MST Enschede), Audiologisch Centrum Kentalis (Enschede), revalidatiecentrum Roessingh (Enschede), Stichting voor Jeugdzorg Jarabee , Aveleijn (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking), Karakter (academisch centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie), Accare (academisch centrum voor kinderen en jongeren met psychische problemen en/of een licht verstandelijke beperking).

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland) is een diagnostisch centrum voor kinderen met complexe meervoudige ontwikkelingsproblemen. Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een streeftijd van drie tot zes maanden na aanmelding en ontvangen aansluitend een advies voor het vervolg. KiECON biedt passende hulp door te zorgen dat na het diagnostische traject het kind een verwijzing krijgt naar de juiste organisatie voor verdere behandeling en/of begeleiding.

KiECON is gevestigd in de polikliniek kindergeneeskunde van Zorggroep Twente, ZGT Hengelo.

Verwijscriteria

Kinderen met een complexe ontwikkelingsachterstand (2 of meer ontwikkelingsdomeinen) tot de leeftijd van 7 jaar, d.w.z.:

 • Kinderen waarbij de huisarts of jeugdarts niet direct een vermoeden heeft naar welk specialisme hij of zij moet verwijzen vanwege de complexiteit van de symptomen.
 • Kinderen die in een lokaal/perifeer ziekenhuis zijn onderzocht, maar er is nog geen diagnose vastgesteld.
 • Kinderen die in een Universitair Medisch Centrum zijn onderzocht, maar er is nog geen diagnose vastgesteld.
 • Kinderen die door één of meer andere medische disciplines en/of in meerdere ziekenhuizen zijn onderzocht, maar er is nog geen diagnose vastgesteld.
 • Kinderen waarbij er al een genetisch onderzoek is gedaan en er is nog geen diagnose vastgesteld.
 • Kinderen waarbij wel een (genetische) diagnose is gevonden, maar deze zo zeldzaam is dat er over de aandoening en behandeling weinig bekend is.

Het is daarbij niet direct duidelijk bij welke organisatie het dit kind geholpen kan worden en/of u weet zeker dat meerdere organisaties betrokken moeten worden. De complexe problematiek kan bestaan uit een combinatie van:

 • Onduidelijke problematiek
  • Verdenking op een meervoudige beperking
  • Contactstoornis
  • Opvoedingsproblemen
  • Afwijkende motorische ontwikkeling
  • Taalontwikkelingsstoornis
 • Gedragsproblematiek, zowel veroorzaakt door kindfactoren als omgevingsfactoren

KiECON is niet bedoeld voor:

 • Kinderen vanaf 7 jaar
 • Enkelvoudige problematiek (1 domein)
Aanmelden

Voor een aanmelding is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

Voor vragen over een (mogelijke) verwijzing kunt in contact opnemen met de coördinator van KiECON via telefoonnummer 088 708 53 15 of via mail info@kiecon.nl.

Mocht een door u verwezen kind niet in aanmerking komen voor KiECON, dan krijgt u een terugkoppeling met een passend advies.

Werkwijze

Aanspreekpunt

KiECON heeft een coördinator. 

Lees meer bij Aanmelden.

Intake/eerste afspraak

Na de aanmelding ontvangen ouders een vragenformulier en krijgen zij een afspraak voor een intakegesprek. Het verzoek aan ouders is zoveel mogelijk beschikbare informatie (voorgeschiedenis, paramedici, school, etc.) mee te nemen.

Het intakegesprek met een kinderarts en een GZ-psycholoog/ gedragswetenschapper duurt een uur. Met de ouders wordt uitvoerig gesproken over de problematiek. Na het gesprek volgt een observatie door de psycholoog en de kinderarts doet een lichamelijk onderzoek. Ook worden er gestandaardiseerde video-opnames gemaakt van de onderzoeken.

De video’s van de onderzoeken worden gebruikt om dezelfde dag of binnen twee weken het kind in een multidisciplinair overleg (een MDO) te bespreken en een plan van aanpak te maken. Kort na dit MDO is er contact met de ouders om het vervolgplan te bespreken.

Het vervolgplan is op maat gemaakt op basis van de kernproblematiek en ligt dus niet vast. Er vindt altijd afstemming met de ouders plaats over het vervolgtraject.

Vervolg

Tijdens de vervolgafspraken vindt nadere diagnostiek plaats. Afhankelijk van de problematiek kan dit bij verschillende organisaties uit het samenwerkingsverband zijn. Verschillende diagnostische onderzoeken zijn mogelijk:

 • medische onderzoeken (kinderarts, oogarts, gehooronderzoek)
 • ontwikkelingsonderzoeken (o.a. cognitief functioneren en/of de verschillende ontwikkelingsdomeinen)

Het team van KiECON ontvangt alle uitslagen en blijft betrokken totdat er een integraal plan is gemaakt.

Ouders en kinderen doorlopen het totale diagnostiekproces binnen een streeftijd van drie tot zes maanden na aanmelding en ontvangen aansluitend een advies voor het vervolg.

Zowel de diagnostiek als de behandeling kunnen eventueel ook plaatsvinden bij zorgaanbieders die niet verbonden zijn aan KiECON.

Na de diagnose

KiECON biedt passende hulp door te zorgen dat na het diagnostische traject het kind een verwijzing krijgt naar de juiste organisatie voor verdere behandeling en/of begeleiding. Als het kind adequaat is ondergebracht bij een geschikte organisatie, dan wordt het traject afgerond.

De ouders, huisarts en de verwijzer ontvangen een eindverslag. Na een aantal maanden belt de coördinator of de secretaresse met de ouders voor een evaluatie: zowel hoe het gaat als de tevredenheid over het traject.

Zonder diagnose

Ook zonder diagnose kijkt KiECON welke organisaties het meest passend zijn voor behandeling en begeleiding. Als het kind adequaat is ondergebracht bij een geschikte organisatie, dan wordt het traject afgerond.

De ouders, huisarts en de verwijzer ontvangen een eindverslag. Na een aantal maanden belt de coördinator of de secretaresse met de ouders voor een evaluatie: zowel over hoe het gaat als over de tevredenheid over het traject.

Team

Het team van KiECON bestaat uit:

 • Kinderartsen
 • Gedragswetenschappers
 • Kinderneuroloog
 • Kinderrevalidatiearts
 • Coördinator

Een vast team van secretaresses ondersteunt het traject.

Lees meer op www.kiecon.nl en dan klikken op Ons team

Missie en visie

Missie

Binnen 3 (tot maximaal 6) maanden na de aanmelding is er een heldere diagnose en kan de behandeling starten.

Visie

KiECON streeft ernaar versnippering van de zorg bij jonge kinderen met ontwikkelingsproblemen te voorkomen. De samenwerking tussen de betrokken partijen biedt de mogelijkheid voor een integrale aanpak, zodat ouders niet meer worden doorgestuurd van de ene naar de andere organisatie of verdwalen in de zorg.

Expertisecentrum/ Wetenschappelijk onderzoek

KiECON (Kinder Expertisecentrum Oost-Nederland) werkt niet actief aan wetenschappelijk onderzoek.

Om de zorg zo adequaat en efficiënt mogelijk in te zetten, vindt er regelmatig een evaluatie plaats van de patiënten en de diagnostische trajecten die zijn doorlopen.